RekrutacjaZainteresowanych informujemy, że zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi UE wsparcie otrzymają 144 osoby w tym średnio 72 mężczyzn i 72 kobiety, rodzice dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Będą to osoby w wieku od 19 do 64 lat w przypadku mężczyzn i od 19 do 59 lat w przypadku kobiet.

  

Uwaga!

Informujemy, iż od września 2014 r. nie uruchamiamy w ramach projektu nowej grupy - jedynie przyjmiemy tyle dzieci, ile zwolni się miejsc,
w związku z odejściem dzieci 5-letnich i 6-letnich z grupy
najstarszej.

W związku z faktem, iż nie chcemy zaburzać istniejącej w Przedszkolu organizacji pracy, to w pierwszej kolejności przyjmujemy
z listy rezerwowej
dzieci, które zasilą konkretną grupę (na miejsce 5-latka - 5-latek, 4-latka - 4-latek itp.)

 

 

W związku z pozytywną opinią Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
a zarazem umożliwieniem
dostępu do przedszkola większej liczbie dzieci, a tym samym ich Rodziców,
ogłaszamy dodatkowy nabór na ostatnie wolne miejsca do najstarszej grupy, tj. dzieci urodzone w roku 2009
(ewentualnie dzieci z drugiej połowy 2008 roku oraz dzieci urodzone w roku 2010).

 

 

Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych zapisanym w wersji WORD na adres e-mail: projektprzedszkole@byd.pl
    FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
"NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ - PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE
PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY"
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

LISTA REZERWOWA

 

 

 

OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1. W Projekcie 1.3.2 „Nasze dzieci pod dobrą opieką – przedszkole zakładowe przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy” może wziąć udział:

  • student studiów I stopnia lub II stopnia lub studiów podyplomowych WSG,

  • pracownik WSG (bez względu na formę zatrudnienia),

  • osoba współpracująca z Uczelnią,

  • osoba pracująca i wychowująca dzieci (dziecko) lub mająca zamiar podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub po przerwie związanej z urlopem wychowawczym.

2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) zapewnia równe szanse wszystkim uprawnionym do objęcia wsparciem. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich wymagań formalnych.


3. O przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów naboru oraz kolejność zgłoszeń nadesłanych drogą mailową. Zgłoszenia przyjmowane będą elektronicznie w dniach 1.08.2013 r. (od godz. 15:00) - 8.08.2013 r. (do godz. 23:59) oraz w czasie rekrutacji dodatkowej trwającej od 09.08.2013 r. na adres e-mail: projektprzedszkole@byd.pl


4. Od dnia 9.08.2013 r. na stronie www.projektprzedszkole.byd.pl w zakładce Rekrutacja publikowane są listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista osób rezerwowych. 
Wcześniej żadne informacje nie będą udzielane.


5. W dniach 12.08.2013 r. - 23.08.2013 r. oraz 20.08.2014 r. - 27.08.2014 r. wszyscy zakwalifikowani zobowiązani będą dostarczyć komplety dokumentów w wersji papierowej oraz podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie. O czym osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane stosownym mailem odpowiednio w dniu 9.08.2013 r. i 14.08.2014 r.


6. W przypadku nie dopełnienia formalności w wyznaczonym terminie uznane będzie, iż osoby zakwalifikowane rezygnują z uczestnictwa w projekcie, a na ich miejsce automatycznie przyjęte zostaną osoby z listy rezerwowej według kolejności.


7. Zgłoszenia należy przesłać w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (dostępnym poniżej), zapisanym w wersji WORD na adres e-mail: projektprzedszkole@byd.pl
 

 

 

 

 

Czlowiek - najlepsza inwestycja! - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki