Zapewniamy!

 

W ramach bezpłatnego uczestnictwa w projekcie zapewniamy:

- opiekę wykwalifikowanej kadry dydaktycznej - nauczyciele wychowania przedszkolnego od godziny 7:00 do godziny 17:00,

- obecność pomocy przedszkolnej,

- bezpłatną opiekę psychologiczną, logopedyczną oraz zdrowotną (zatrudnienie pielęgniarki),

- różnorodne zajęcia z zakresu realizacji podstawy programowej,

- gimnastykę ogólnorozwojową, korekcyjną,

- naukę języka angielskiego,

- rytmikę - zajęcia muzyczno-ruchowe i zabawy taneczne,

- zastosowanie szerokiej gamy metod wspierających prawidłowy rozwój dzieci,

- organizowanie wycieczek dla przedszkolaków (dwie w ciągu roku szkolnego),

- współpracę z kadrą naukowo-dydaktyczną Uczelni oraz studentami,

- 4 zdrowe posiłki dziennie - menu układane przez dietetyka i dostosowane do dzieci w wieku przedszkolnym,

- doskonałe wyposażenie sal dydaktycznych i ogrodu przedszkolnego,

- systematyczną współpracę z rodzicami,

- warsztaty naukowe dla zainteresowanych rodziców.

 

Czlowiek - najlepsza inwestycja! - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki