Organizacja

 

Godziny pracy

Przedszkole czynne będzie bezpłetnie od godziny 7:00 do godziny 17:00 (według potrzeb zgłoszonych przez rodziców) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w których nie funkcjonuje Uczelnia.

W godzinach od 9:00 do 14:00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.


Grupy

Dzieci podzielone będą na 3 grupy. W związku ze zgłoszoną liczbą dzieci w określonym wieku zajęcia programowe w roku szkolnym 2013/2014 będą odbywać się w następujących grupach:

- grupa I - dzieci 3-letnie i 2,5-letnie - ŻABKI

- grupa II - dzieci 4-letnie - PSZCZÓŁKI

- grupa III - grupa mieszana - DELFINKI

 

 

                                                                        

 

   

Czlowiek - najlepsza inwestycja! - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki