"Nasze dzieci pod dobrą opieką"

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż z inicjatywy Wyższej Szkoły Gospodarki oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powstało pierwsze w Bydgoszczy bezpłatne Przedszkole Akademickie. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2015 roku.

Wyższa Szkoła Gospodarki stworzyła projekt przedszkola, która ma poprzez zaistnienie w najbliższej okolicy placówki sprawującej opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym, umożliwić osobom pracującym lub planującym po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych powrócić do pracy bądź podjąć studia.

 

Warunkiem zakwalifikowania dziecka do przedszkola jest spełnienie jednego z kilku poniższych wymagań:   

  • posiadać status studenta studiów I stopnia lub II stopnia lub studiów podyplomowych WSG, 
  • być pracownikiem WSG (bez względu na formę zatrudnienia),
  • być osobą współpracującą z Uczelnią, 
  • być osobą pracującą i wychowującą dzieci (dziecko) lub mającą zamiar podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub po przerwie związanej z urlopem wychowawczym.

 

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji do projektu mają osoby, które wypełniły ankietę informacyjną i/lub są związane z Uczelnią.Więcej informacji pod numerem telefonu:  52 567 00 04  lub adresem e-mail:  projektprzedszkole@byd

 

 

 

Czlowiek - najlepsza inwestycja! - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedszkole - Wyższa Szkoła Gospodarki